DYO

Elever ur en äldre version av DYO

DYO är den första orkestern som kulturskolans elever kommer i kontakt med.

De flesta av orkesterns medlemmar har påbörjat sitt andra år vid kulturskolan när de börjar i orkestern.

Orkestern består av blås- och slagverksinstrument och repeterar på tisdagar mellan 17:00-17:45 i Det Svarta Rummet på Sockerbruket.