DYO

Elever ur en äldre version av DYO

DYO är den första ensemblen som kulturskolans elever kommer i kontakt med.

De flesta av ensemblens medlemmar har påbörjat sitt andra år vid kulturskolan när de börjar här.

Ensemblen består av blås- och slagverksinstrument och repeterar på tisdagar mellan 17:00-17:45 i Svarta Lådan på Sockerbruket.