Kontakt

Den pedagogiska personalen kontaktar du om du t ex behöver göra en sjukanmälan eller fråga om lektionstid.

Den administriva personalen kontaktar du om du har frågor om t ex anmälningsförfarandet eller fakturan.