Dans

Ge dans en chans!

Dansen är ett språk som vi tolkar och förstår med hela vårt väsen. Alla har vi en kropp och dansen kan innebära ett första medvetet möte med rörelse, rytm, känsla och rytmik. Alla elever ser dans en gång/stadie.