Bild från av Skolscen Sydosts föreställningar

Föreställningar i skolan

Fantasin är ett redskap för att vidga horisonten

Genom kulturskolan kan Ronnebys barn och elever uppleva ett rikt utbud av professionell teater, dans, film och musik, samt utställningar under skoldagen. Vi verkar för att initiera och stötta olika kulturprojekt för och med kommunens unga.