Dramatea

Bild från en av Dramateas yngre grupper

I våra drama- och teatergrupper får du improvisera, dramatisera, spela teater och ha roligt med dina kurskamrater och pedagoger.

Under hösten jobbar vi mycket med olika övningar för att lära känna varandra och bli trygga i gruppen. På vårterminen arbetar vi mer med teater och scenframträdande, som kan resultera i någon form av produktion/föreställning. Produktionens innehåll kan variera mellan färdiga manus, improvisationer utifrån gruppen samt olika former av teatersport m.m.

I teaterarbetet är alla lika viktiga och för att kunna göra en föreställning behöver gruppen vara densamma under ett helt läsår.​

Kulturskolan samarbetar med Ronneby Folkteater både vad gäller personal och lokaler för Dramatea. Medlemskap i Ronneby Folkteater ingår för våra Dramatea-elever.