TE

Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet är en yrkesutbildning som ger dig kunskaper inom hälso- och sjukvård, omvårdnad, äldreomsorg och funktionsstöd. Du får lära dig mycket om människor i alla åldrar som behöver vård eller som har särskilda behov. Hälsoarbete är en annan viktig del av utbildningen som handlar om hur vi håller oss friska och förebygger skador. Direkt efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvården som till exempel undersköterska eller inom socialtjänsten.