TE poängplan

Design och produktutveckling
Du studerar design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får lära dig grunderna för att konstruera, rita och formge produkter. Du lär dig materiallära, CAD-ritning och 3D samt bygga modeller du ritat.

Informations- och medieteknik
Du studerar teknik för information, kommunikation och olika medier. Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig programmering, digital media och webbutveckling.

Produktionsteknik
Produktionsteknik passar dig som vill lära dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Utbildningen är en bra grund för högskolestudier i teknik och naturvetenskap. Studierna innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.