TE poängplan

Design och produktutveckling
Fokus ligger på design och produktutveckling. Du får lära dig grunderna för att konstruera, rita och formge produkter. Du lär dig materiallära, CAD-ritning och 3D samt bygga modeller du ritat.

Informations- och medieteknik
Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig programmering, dator och nätverksteknik och webbutveckling.

Produktionsteknik
Du vill lära dig mer om arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Studierna innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Teknikvetenskap
Inriktningen erbjuds inte dig som börjar HT 22.