SA poängplan

Beteendevetenskap
Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap och du fördjupar dig bland annat i psykologi, sociologi och kriminologi.

Medier, information och kommunikation
Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt och hur det påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Inriktningen innebär att du studerar journalistik, information och reklam i både teori och praktik och hur det påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap
Du lär dig om hur samhället fungerar och om människors livsvillkor, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda olika metoder såsom intervjuer, fältstudier och enkäter.
Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap, religion och geografi.