Teknikcollege

Gymnasieskolan Knut Hahn är ett Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov.

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns följande certifierade utbildningar:

  • El- och energiprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Teknikprogrammet

Teknikcollege certifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån åtta kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Teknikcollege kvalitetskriterier hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.