Efter gymnasiet

Med Handels- och Administrationsprogrammet är du rustad för anställning direkt efter gymnasiet. Om du vill starta eget företag får du kunskaper, erfarenheter och tillgång till de nätverk du behöver. Programmet ger dig också möjlighet till fortsatta studier vid universitet
eller högskola.