BehörighetskravOm du söker till Handel- och Administrationsprogrammet måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk

  • Matematik

  • Engelska

  • 5 övriga ämnen