Här lär du dig

På det Estetiska programmet får du variation i skolarbetet eftersom teoretiska ämnen varvas med estetiska. Du övar upp förmågan att uppleva och analyseraskapande verksamhet i vid bemärkelse och tränas i att skapa idéer och att genomföra dem i praktiken. Klassrummen byts ut mot ateljéer, repetitionslokaler och mediarum. Vi samarbetar med aktörer utanför skolan. Helt säkert kommer du att synas för allmänheteni samband med utställningar, konserter, medieproduktioner m.m.