Poängplan BF

Fritid och hälsa
Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet att t.ex. arbeta som personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt arbete
Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till arbete som barnskötare eller elevassistent.

Socialt arbete
Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till arbete som personlig assistent eller väktare eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.