Här lär du dig

Här lär du dig hur vi människor växer och utvecklas, du får kunskaper om hur vi lär oss olika saker. Ute i arbetslivet planerar och leder du aktiviteter för både barn och vuxna. Här ingår även att vara ett stöd för människor med funktionsnedsättning. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att utveckla dina ledaregenskaper.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får göra APL under flera olika perioder. Du kan till exempel vara på en fritidsgård, förskola, skola, inom idrottsverksamhet eller liknande. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker arbete.