Teknikcollege

Knut Hahn är ett Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov.

På Knut Hahn finns följande certifierade utbildningar:

  • El- och Energiprogrammet
  • Bygg- och anläggningssprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Teknikprogrammet

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån åtta kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster