Studiestöd på Navet

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns Navet som är ett studiecentrum. På Navet finns speciallärare som kan hjälpa dig utvecklas främst i svenska, engelska och matematik men även i andra ämnen. På Navet finns även en specialpedagog som kan diskutera din studiesituation och hitta lösningar som passar just dig.

Du kan bland annat få hjälp med:
Läs- och skrivträning
Matematikkunskaper
Studieteknik
Studieplanering

Det kan till exempel vara:
Pedagogiska verktyg i din dator t.ex. stavningskontroll, talsyntes och röstinmatning
Tips- och hjälpsidor på nätet
Förlängd provtid och uppläsning av prov
Regelbundna avstämningar med specialpedagog

Drop-in tider för läsåret 2019/2020:
Tisdagar kl. 14:30 – 15:40 Matematik, Svenska, Engelska
Onsdagar kl. 14:30-15:40 Matematik, Svenska, Engelska
Torsdagar kl. 14:30-15:40 Matematik, Svenska, Engelska
Fredagar kl. 9:55-11:00 för Matematik, Svenska, Engelska

Hälsningar
Anders Isaksson, Helena Gustavsson, Helen Lindqvist och Monica Uddmark.