Studiestöd

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns Navet som är ett studiecentrum. På Navet finns speciallärare som kan erbjuda dig stöd främst med svenska, engelska och matematik men även med andra ämnen.

Du kan få hjälp med:

  • Läs- och skrivträning
  • Lån av talböcker
  • Förlängd provtid och uppläsning av prov
  • Studieplanering
  • Läxläsning

Hjälpmedel som vi använder oss av:

  • Träningsprogram i svenska, engelska och matematik på dator
  • Ordbehandlingsprogram med stavningskontroll
  • Läspenna
  • Talsyntes

Välkommen till Navet så diskuterar vi din studiesituation och försöker hitta lösningar som kan hjälpa dig.

Hälsningar

Monica Uddmark, Anders Isaksson, Helen Lindqvist och Helena Gustavsson