Studiestöd

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns Navet som är ett studiecentrum. På Navet finns speciallärare som kan hjälpa dig utvecklas främst i svenska, engelska och matematik men även i andra ämnen. På Navet finns även en specialpedagog som kan diskutera din studiesituation och hitta lösningar som passar just dig.

Du kan bland annat få hjälp med:
Läs- och skrivträning
Matematikkunskaper
Studieteknik
Studieplanering

Det kan till exempel vara:
Pedagogiska verktyg i din dator t.ex. stavningskontroll, talsyntes och röstinmatning
Tips- och hjälpsidor på nätet
Förlängd provtid och uppläsning av prov
Regelbundna avstämningar med specialpedagog

Hälsningar
Monica Uddmark, Anders Isaksson, Helena Gustavsson och Helen Lindqvist