Artikeln publicerades 18 augusti 2022

Prövning för gymnasieelever

Du som läser på gymnasiet och saknar betyg i någon kurs kan begära prövning.

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. OBS! Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

Länk till Skolverkets kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

Anmälan för höstterminen är nu stängd.

Kontakta Thomas Westling eller Helen Lindqvist om du har frågor.