Artikeln publicerades 1 september 2020

Prövning för gymnasieelever

Du som läser på gymnasiet och saknar betyg i någon kurs kan begära prövning.

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. OBS! Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

Länk till Skolverkets kurs-/ämnesplaner och kunskapskravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment. I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

-Prövning i Biologi erbjuds under prövningsperioden 3.

-Prövning i Engelska erbjuds under prövningsperioden 4.

Prövningar erbjuds två gång per termin. Anmälan till en prövning gör du via länken på den här sidan senast den 25/1 (prövningsperiod 3) och 12/4 (prövningsperiod 4).

Provperioder för dig som elev på Gymnasieskolan Knut Hahn:

Period 3: 1 februari – 1 april 2021
Period 4: 19 april – 25 maj 2021

Du kommer att få en bekräftelse via e-post i anslutning till det att anmälningstiden går ut. I bekräftelsemejlet står det datum, klockslag och plats för den första obligatoriska informationsträffen. Om du inte närvarar vid informationsträffen stryks din prövningsanmälan.

Kontakta Thomas Westling eller Helen Lindqvist om du har frågor.