Artikeln publicerades 10 december 2019

Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingstillägg om du har lång eller besvärlig resväg och måste inackordera dig på utbildningsorten. Tillägget gäller för gymnasiestudier till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor.

Ytterligare information: