Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingstillägg, om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på utbildningsorten. Tillägget utgår för gymnasiestudier till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor.