CSN

För att få studiehjälp måste du studera på heltid. Om du har otillåten frånvaro kan CSN stoppa dina utbetalningar av studiehjälp. När du studerar på en gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Efter det kan du söka annat studiemedel.

http://www.csn.se/länk till annan webbplats