NA1

Du som går första året på Naturvetenskapsprogrammet ska välja:

  • inriktning Naturvetenskap eller Naturvetenskap och Samhälle.
  • Du som väljer inriktning Naturvetenskap och samhälle ska också välja minst ett naturvetenskapligt ämne som inriktningskurs under din gymnasietid. Du väljer mellan Biologi 2 och Kemi 2.
  • Som programfördjupning i år kan du välja att läsa Matematik 4 och/eller Naturvetenskaplig specialisering "Marinbiologi".
  • Du som läser inriktning Naturvetenskap kan välja kursen Naturvetenskaplig specialisering "Marinbiologi".
  • Diskutera valen av programfördjupningskurser med dina programlärare. De är experter på kursinnehållet och vilka kurser som lämpar sig för de kunskaper du vill skaffa dig under din gymnasietid. Valet kan också påverka din behörighet om du vill studera vidare efter gymnasiet, kolla gärna med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.
  • 100 poäng individuellt val. Du ska välja ett alternativ i första hand och ett i reserv. Överväg noga båda dessa val, det finns ingen garanti att du får ditt förstahandsalternativ.
    Omval medges ej!

Om du vill kan du också fortsätta läsa ditt Moderna språk.