Hur väljer jag?

Här hittar du information om hur du gör för att välja kurser inom program, var du hittar din studieplan och vad de olika behörigheterna och valen betyder.

Hur gör jag mina val?

Du gör dina val i Vklass under rubriken "Betyg". Du kommer att kunna göra ditt val när programmet öppnas.
Efter varje val du gör - oavsett om det är inriktningsval, programfördjupningsval eller individuella val - ska du klicka på "spara". Du kan spara flera gånger fram till sista valdagen.

Hur ser jag min studieplan?

Du ser din studieplan i Vklass, din mentor eller studievägledare kan hjälpa dig. Observera att du inte kan se de kurser du väljer till nu direkt. De visas först när planering är gjord och du är registrerad på de val du fått.

Vad är programfördjupningskurser?

På yrkesprogrammen är de flesta programfördjupningarna kopplade till de krav som arbetslivet och branscherna ställer. Dessa kurser ger dig möjlighet att specialisera, fördjupa eller bredda dig ytterligare inom programmet. Inom programfördjupningarna på Barn- och fritidsprogrammet kan du också välja att läsa Svenska 3 som är en av de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Tänk på att det är upp till varje skola att bestämma vilka programfördjupningar de erbjuder.

Vad är individuellt val?

Under dina gymnasieår läser du 200 poäng individuellt val; 100 poäng andra året och 100 poäng tredje året. De här poängen kan du använda till att läsa något ämne som normalt inte ingår i ditt program men som du tycker är extra intressant.

Tänk på att utbudet inom det individuella valet förändras från år till år.

Under läsåret 2022/2023 kan du välja mellan flera olika ämnen.

Här presenteras de kurser som kommer att erbjudas för elever som går i årskurs 1 och årskurs 2. Pdf, 1.1 MB.

Valet görs mellan den 7-18 mars i Vklass.

Vad är grundläggande högskolebehörighet?

För att kunna bli antagen till högskola måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. En grundläggande behörighet får du med en examen från ett högskoleförberedande program. Med examen från ett yrkesprogram behöver du också ha betyg i Svenska/SvA 2+3 samt Engelska 6.

Särskild behörighet?

För många utbildningar på högskola, universitet och yrkeshögskola krävs särskild behörighet, det vill säga ytterligare förkunskaper utöver grundläggande behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha godkänt i vissa kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till. Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare efter gymnasiet. Mer information om särskild behörighet för olika utbildningar hittar du på studeravidare.se och yrkeshogskolan.se
Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kan jag välja till fler kurser än vad som står angivit här?

Ja, men då blir det ett utökat program. Du läser alltså mer än de 2500 poäng som ett gymnasieprogram består av. Detta kräver förstås mer arbete av dig som elev men kan i gengäld ge dig extra meritpoäng eller särskild behörighet som du behöver för vidare studier efter gymnasiet. Tänk noga efter om du är beredd att satsa den extra energi det kräver av dig innan du väljer till extra kurser utöver 2500 poäng. Utökat program ska godkännas av rektor.