FS2

Du som går andra året på Försäljnings- och serviceprogrammett ska välja:

  • 100 poäng individuellt val. Du ska välja ett alternativ i första hand och ett i reserv. Överväg noga båda dessa val, det finns ingen garanti att du får ditt förstahandsalternativ.
    Omval medges ej!

Planerar du att få grundläggande högskolebehörighet?
Då behöver du välja till och läsa kurser som inte ingår i ditt program. Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet behöver du nu i se till att välja Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som ditt individuella val. Detta under förutsättning att du detta läsår läser Svenska 2/Svenska som andraspråk 2.

Logga in i Vklass och kontrollera att även Engelska 6 finns med i din studieplan då även denna kurs ingår i grundläggande högskolebehörighet. Om den fattas där trots att ditt mål är att få grundläggande högskolebehörighet, kontakta din studie- och yrkesvägledare.