Försäljnings- och serviceprogrammet

Här ser du vilka val du kan eller ska göra i de olika årskurserna: