FX2

Du som går andra året på Flygteknikutbildningen ska välja:

  • 100 poäng individuellt val. Du ska välja ett alternativ i första hand och ett i reserv. Överväg noga båda dessa val, det finns ingen garanti att du får ditt förstahandsalternativ.
    Omval medges ej!

Planerar du att få grundläggande högskolebehörighet?
För att få grundläggande högskolebehörighet krävs att du valt till och läser Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 detta läsår och att du nu väljer Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som ditt individuella val.