FX1

Du som går första året på Flygteknikutbildningen ska välja:

Planerar du att få grundläggande högskolebehörighet?
Då behöver du välja till och läsa kurser som inte ingår i ditt program. Om du vill att din gymnasieutbildning ska resultera i att du har grundläggande högskolebehörighet ska du därför se till att nu välja Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 som ditt individuella val.