Räkna ut ditt meritvärde

Du kan fylla i dina betyg i Räknehjälpen så räknar den ut ditt jämförelsetal. När du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng får du fram ditt meritvärde!

Räknehjälpenlänk till annan webbplats