Artikeln publicerades 30 mars 2022

Besök från partnerskolor

Under vecka 14 och vecka 17 får vi besök av två lärare från våra partnerskolor i Spanien och Italien. Maria Jesus Ferrer (Spanien, Bilbao) och Silvia Zanotto (Italien, Piazzola Sul Brenta).

Båda lärarna kommer från de partnerskolor vi har sedan tidigare EU-projekt. Vi kommer också att skicka lärare dit på jobbskuggning, i vårt pågående Ackrediteringsprojekt.