Artikeln publicerades 28 september 2021

Lokal historia på schemat

Från innevarande hösttermin kan eleverna vid Gymnasieskolan Knut Hahn läsa lokalhistoria som individuellt val. Men stöd av Lunds Universitet, Blekinge Museum och Kallvattenkuren har kursen snabbt kunnat bli verklighet. Nu är kursen i full gång.

- Ronneby har en oerhört spännande lokalhistoria. Med de senaste årens utgrävningar av det kungliga flaggskeppet Gribshunden som ligger förlist vid Ronnebys kustremsa har Ronnebys lokalhistoria dessutom rönt internationell uppmärksamhet. Bland annat har USA producerat en dokumentär kring ämnet, förklarar Karin Fast lärare i historia.

Provat livet som arkeologer

Men även utan Gribshunden har Ronneby en oerhört intressant lokalhistoria. Märkvärdiga arkeologiska fynd har gjorts i Västra Vång, i form av de så kallade "Guldgubbarna". Guldgubbarna är ett fornfynd i guld och brons som dateras till 500-700-talen efter Kristus. Trots sitt namn är många av "gubbarna" kvinnor och fyndet är det tredje största i sitt slag i Sverige. Vidare är Ronneby känt för bland annat Ronneby blodbad 1564 och för Kockums spisar och emaljerade kärl som spreds världen över från fabrikerna i Ronneby och Kallinge. Brunnsepoken var också i allra högsta grad levande i Ronneby.

- Tolv elever har nu börjat läsa kursen i lokalhistoria som individuellt val. De har bland annat fått delta i en heldag vid utgrävningarna i Västra Vång och har själva fått prova på livet som arkeologer en dag. Vi kommer också att spendera en dag på Lunds universitet och göra många fler studiebesök.

Kursen är öppen för alla elever på skolan att söka som ett individuellt val.

- Vi har också fått ett fint samarbete mellan kursen och eleverna som läser medieproduktion på samhällsvetenskapsprogrammet. De gör en dokumentär där de följer oss i vårt utforskande arbete av Ronnebys historia, avslutar Karin.

Arkeologi