Artikeln publicerades 15 juni 2021

Alla individer är olika

Helen Lindqvist arbetar som specialpedagog vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Som specialpedagog är det viktigaste uppdraget att säkerställa att de elever Helen ansvarar för får det stöd de behöver för att de ska kunna gå ut med en gymnasieexamen.

- Som specialpedagog träffar jag väldigt många människor. Elever, lärare och föräldrar. Det är oerhört roligt och utvecklande! Jag lär mig något nytt varje dag, förklarar Helen.
Det svåraste i Helens arbete är när hon behöver berätta för en elev att han eller hon inte kommer gå ut med en examen.

- Men lika roligt är det när vi ser att det stöd vi har satt in fungerar. När betygen blir bra och skolan blir rolig igen!

Hjälp av Helen kan man få efter kontakt med henne. Det kan handla om stöd på prov, stöttning i att tala med en lärare, stöd i att ringa hem till föräldrar eller så kan det handla om att man ses varje vecka för att gå igenom vilka prov och inlämningar som ska göras.

- Tyvärr finns det elever som kan tycka att det är lite pinsamt att gå till Navet som är vår stödverksamhet. Men den känslan brukar försvinna efter ett tag. Sedan ser man det bara som en stor fördel och hjälp i att nå högre betyg. Upplever man det ändå att “det skaver” önskar jag att man söker upp mig och berättar vad som känns jobbigt. Så hittar vi en väg framåt tillsammans.

Finns alltid mer än en lösning
Helen vill understryka att man aldrig ska döma den som får extra stöd.

- Du vet aldrig varför en elev behöver extra hjälp. Det behöver inte alls handla om att eleven har svårt i kursen eller får dåliga betyg. De som får hjälp kan lika gärna jobba mot ett A-betyg som mot ett E-betyg.

När man arbetar som specialpedagog är det viktigt att förstå att alla individer är olika.

- Tro aldrig att det inte finns en lösning på dina problem, vi kommer göra allt för att hjälpa dig att gå ut med en examen och ha en bra tid på Gymnasieskolan Knut Hahn, avslutar Helen.

Helen Lindqvist