Artikeln publicerades 9 juni 2021

Våga prata bort tabun kring psykisk ohälsa

Malin Kolb är skolsköterska vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Som skolsköterska är de huvudsakliga ansvarsområdena att erbjuda hälsobesök samt vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Malin lyfter också fram vikten av arbete med elevhälsa i samverkan med övriga personalgrupper, elever och deras föräldrar.

- Att arbeta som skolsköterska är omväxlande, stimulerande och lärorikt. På en skola händer det saker som inte går att planera för, samtidigt som jag har verksamhet som jag ofta kan styra över själv, berättar Malin.

Malin upplever egentligen inte att något i hennes arbete är direkt svårt.

- Det som kan vara “tufft” är svåra händelser, exempelvis när elever mår riktigt dåligt. Men det stora glädjeämnet i mitt yrke är å andra sidan att få se när elever som har haft det extra jobbigt lyckas!

För Gymnasieskolan Knut Hahn är det viktigt att elever mår bra och man arbetar förebyggande och gällande frågor som exempelvis mobbning.

- Jag upplever inte att det finns några stora problem med mobbning vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Men jag ställer frågor i samband med elevers hälsobesök hos mig. Jag frågar om eventuell tidigare utsatthet, om man känner sig utsatt idag eller vet någon annan som är det. Det är sällan jag får svar som tyder på mobbning på gymnasiet. Om det förekommer tar vi upp det i elevhälsoteamet och bestämmer hur vi ska jobba vidare i det specifika fallet. Vi har en handlingsplan för kränkande behandling och diskriminering att arbeta efter.

Viktigt att vi rör på oss för att må bra
Ett annat aktuellt fokusområde är vad pandemin har orsakat oss i eventuellt ökad ohälsa. Såväl fysiskt som psykiskt.

- Vi måste förbereda oss på vad som händer framöver. Sannolikt kommer det krävas ökade resurser för att “ta emot” de problem som pandemin eventuellt har skapat. De som redan före pandemin hade sämre förutsättningar för god hälsa verkar ha drabbats hårdare av restriktionerna under pandemin. Även förutsättningarna för hälsa har förändrats under pandemin. Det kan ge konsekvenser även på längre sikt och leda till ökad ojämlikhet i hälsofrågor.

Malin understryker vikten av fysisk aktivitet för vår psykiska välmående.

- Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa positivt. Det har forskningen visat sedan länge. Fysisk aktivitet har en antidepressiv effekt, förbättrar vår livskvalitet, påverkar hur vi hanterar stress, stärker vår självuppfattning och sociala kompetens. Dessutom minskar fysisk aktivitet oro.

Men hur kommer man igång om man känner att man exempelvis har “soffat till sig” under pandemin?

- Överdriv inte. Börja enkelt. Gå en promenad eller cykla en runda dagligen. Ta gärna med en familjemedlem eller en vän så sporrar ni varandra till aktivitet.

Avslutningsvis lyfter Malin vikten av att vi alla måste våga prata psykisk hälsa och ohälsa.

- Det är viktigt att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa och sjukdom omges fortfarande av många tabun. Det råder såväl okunskap som fördomar om ämnet. Genom öppenhet, förståelse och kunskap tror jag vi kan få till en förändring!

Malin Kolb