Artikeln publicerades 3 juni 2021

Ensamhetens påverkan på människor

Anton Henrysson går årskurs tre vid Samhällsvetenskapliga programmet på Gymnasieskolan Knut Hahn. Han har skrivit arbetet “Ensamhetens påverkan på människor”.

- Arbetet handlar om ensamhet och vad ensamheten kan ge för konsekvenser på människors fysiska och psykiska hälsa, förklarar Anton.

Anton är mycket intresserad av hur vi kan förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet i vårt samhälle.

- Även det UF-företag, som jag tidigare var med och drev, skänkte 50 procent till Meet4fun som är en organisation vid Gymnasieskolan Knut Hahn där man anordnar aktiviteter för elever som känner utanförskap. Det kändes bra att kunna hjälpa andra i vår närhet.

Anton understryker vikten av att den som känner sig ensam och kanske mår dåligt behöver förstå att han eller hon inte är ensam om att känna så.

- Man måste också våga utmana sig själv med att öppna upp sig till de människor man känner förtroende för. Vidare ska man känna till att det finns olika ställen där man kan söka hjälp och stöd. Det kan kännas svårt och jobbigt i börja men man måste våga!

Anton berättar att han i samband med att han skrev sitt arbete blev förvånad över att det finns så många människor, framförallt i Norden, som känner sig ensamma.

- Detta är något som jag känner att samhället måste ta på större allvar då ofrivillig ensamhet kan ge tråkiga konsekvenser.

Avslutningsvis riktar Anton ett stort tack till personer som har varit viktiga för honom i arbetet med uppsatsen.

- Bengt Brulde tillsammans med mina två intervjupersoner har varit de viktigaste personerna i mitt arbete. Brulde är professor i praktisk filosofi.

Anton