Artikeln publicerades 27 maj 2021

Våga prata droger - på allvar

Nanna Leinonen är skolkurator vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Att vara skolkurator är ett komplext yrke där det måste finnas goda strukturer att arbeta utifrån, men samtidigt en möjlighet till stor flexibilitet. Allt för att kunna möta varje person utifrån var just han eller hon befinner sig i livet.

- Som skolkurator måste du våga tänka utanför boxen, se möjligheter, se individen och skapa tillit, trygghet och ge verktyg. Men det allra viktigaste för mig är ett relationsskapande och förebyggande arbetssätt som grundar sig i att lära känna både elever och personal. Detta för att kunna “fånga upp”, lyssna och se, finnas tillgänglig och hjälpa till.

Nanna beskriver att det händer att yrket ibland är frustrerande.

- Ja, Ibland möter jag som kurator väldigt svåra ärenden. Då händer det att man känner sig frustrerad när man vill göra mer än vad man kan, för en person. Men jag har verkligen världens bästa yrke! Jag har förmånen att träffa helt fantastiska ungdomar varje dag. Jag får följa deras utveckling och resa. Och när det sen är dags att gå vidare i livet så känner de sig redo att ta det stora steget!

Gymnasieskolan Knut Hahn arbetar målmedvetet drogförebyggande.

- Jag upplever att tyvärr har synen på droger har blivit mer liberal genom åren. Ungdomarna tycker, på det generella planet, att det inte är så farligt att använda cannabis och vissa tabletter. De ser sig inte sig själva som missbrukare om de använder narkotika.

För att motverka de mer liberala tendenserna och verka för en drogfri skolmiljö har Gymnasieskolan Knut Hahn tagit ett helhetsperspektiv kring det drogförebyggande arbetet.

- Vi kuratorer rör oss väldigt mycket i skolan. Vi arbetar relationsskapande och har många spontana samtal med våra elever. Vi har också vidtagit vissa säkerhetsåtgärder såsom att vi genomför slumpvisa drogtester vid samtliga gymnasiala program. En ytterligare viktig aspekt är samverkan med andra aktörer i samhället. Bland annat har vi regelbundna möten med socialtjänst och polis.

Åtgärderna som Nanna beskriver har vidtagits med målet att skapa trygghet och studiero i skolan. Det gäller att arbeta proaktivt och förebyggande! Det hjälper eleverna att kunna fokusera på sin utbildning och att klara av den.

-Vi lyfter också de negativa hälsoaspekterna av att bruka narkotika. Samt andra problem som kan följa med nyttjandet av droger. Det är oerhört viktigt att vi som ansvarstagande vuxna vågar prata om droger med våra ungdomar och att vi kan ha en konstruktiv dialog kring ämnet. Har man problem med droger ska man våga ta emot hjälp. Det finns hjälp att få. Ju tidigare desto bättre! Som kompis till en drabbad ska man inte vara rädd för att berätta för någon att kompisen har problem. Tänk på att du kan vara avgörande för din väns framtida liv! avslutar Nanna.

Nanna Leinonen