Artikeln publicerades 17 maj 2021

Studier och hälsa i balans

Många upplever gymnasieåren som väldigt roliga. Men det kan också vara en utmanande tid. Periodvis upplever en del elever stress, som ibland blir osund. Tankar om hur framtiden ska bli blandas med en oro över att man inte presterar som man hade önskat.

Läs mer om vad vår studie- och yrkesvägledare Tittie Österström ger för tips inför framtiden.

- När man går på gymnasiet är det klokt att tänka: “Jag gör mitt bästa så får jag ser hur långt det räcker, mer kan jag inte göra.” Men man får inte pressa sig själv så mycket så att hälsan blir lidande. Har man bara gjort sitt bästa på lektioner, inför prov, inlämningar och så vidare, kan man inte göra mer. Man måste samtidigt hitta balansen. Det är dumt att inte ta chansen och kämpa när man går på gymnasiet för man går ju i skolan för sin egen skull, förklarar Tittie Österström studievägledare vi Gymnasieskolan Knut Hahn.

Som studievägledare träffar Tittie elever med olika förutsättningar och olika drömmar.

- Mitt viktigaste uppdrag är att bemöta alla våra elever individuellt, lyssna in dem och få dem att se sina tankar och funderingar ur flera perspektiv.

Ibland händer det att elever ser dörrar stängas. Betygen kanske inte räcker till den utbildningen eleven hade önskat gå.

- Om betygen inte räcker till den önskade fortsättningen i livet så kan man exempelvis göra Högskoleprovet. Det finns gamla prov på nätet som man kan träna på, inför att man ska skriva provet. Tänk på att man brukar prestera bättre ju fler gånger man gör det, för man lär sig av att göra det. Komvux eller folkhögskola kan vara andra alternativ där man antingen kan göra en prövning av en kurs (det vill säga att man redan har läst kursen på gymnasiet men man tänker att man kan höja sitt betyg om man läser den igen) eller så kan man skaffa sig behörighet genom att läsa in en ny kurs som krävs för att bli behörig till en viss utbildning.

Men det är inte alltid betygen som är problemet. Till en del utbildningar söker man genom antagningsprov. Ofta handlar det om de mer konstnärligt inriktade utbildningarna.

- Mitt bästa tips om man inte kommer in på sin drömutbildning är att alltid ha en plan B i livet, ibland behöver man till och med ha en plan C.

Så vad är det viktigaste man ska tänka på när man planerar för sin framtid?

- Det är viktigt att man utgår från sig själv när man planerar för framtiden. Den största fällan är att man låter omgivningen styra ens val. Men man får inte glömma bort att det faktiskt är man själv som ska känna glädje inför sin framtid, avslutar Tittie.

Syv