Artikeln publicerades 28 april 2021

Nuvarande undervisning

Vi planerar kommande veckors distans -och fjärrundervisning enligt schema:

Vecka 18 – Åk 1+3 närundervisning på plats i skolan, åk 2 fjärr -och distansundervisning.

Vecka 19 – Åk 2+3 närundervisning på plats i skolan, åk 1 fjärr och distansundervisning.

Vecka 20 – Åk 1+3 närundervisning på plats i skolan, åk 2 fjärr -och distansundervisning.

Introduktionsprogrammen: närundervisning.
Vård och omsorg fjärr -och distansundervisning.

Rekommendationen om undantag för elever med särskilda behov, prov och praktiska moment ligger kvar som tidigare.

De elever som har närundervisning äter i skolans matsal.
De elever som har distansutbildning kan hämta mat på anslutna restauranger och caféer mot uppvisande av ID-bricka samt personlig kod.

Schemat ovan är preliminärt, ändringar kan ske efter ändrade rekommendationer från smittskyddsläkare och FHM.