Artikeln publicerades 21 april 2021

Gymnasieskolan Knut Hahn - glada över framgångar inom UF-företagande

Gymnasieskolan Knut Hahn har skördat framgångar inom UF-företagande (Ung företagsamhet). Elever har arbetat hårt och skolans personal har medvetet satsat på UF-företagande som ett integrerad del av undervisningen.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med UF.

- UF är ett bra verktyg i lärarnas undervisning. UF-arbetet knyts till flera kurser i elevernas utbildning och är ett en fantastisk möjlighet att väcka, eller stötta, elevernas intresse för entreprenörskap och företagande. Elevernas kreativitet lyfts fram, de lär sig att ta mer ansvar och växer enormt under UF-året, berättar Emilia Jirle rektor vid Gymnasieskolan Knut Hahn.

I år utsågs Gymnasieskolan Knut Hahn till året UF-skola i Blekinge och inte färre än tre UF-företag från Gymnasieskolan Knut Hahn vann olika utmärkelser i samband med Blekinges UF-tävling. Ett företag, Sayora, har gått vidare till SM där de tävlar i två kategorier. Årets Vara och Årets UF-företag.


- Vi har fantastiska lärare och elever vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Vårt arbete är att ge dem bästa möjliga förutsättningar. För att gynna UF-företagande säkerställer vi ett gott samarbete mellan de olika programmen och har även skapat egna aktiviteter så som “Draknästet", bolagsstämma och "Så gör en entreprenör". Vi har också arbetat framgångsrikt med att “bredda våra synfält” och många program arbetar framgångsrikt med att involvera fler kurser än de klassiska inom företagande, såsom Entreprenörskap och företagande. Det är bland annat genom att koppla samman kunskap från olika områden som goda entreprenöriella idéer kan födas.


Gymnasieskolan Knut Hahn är oerhört stolta över samtliga elever som har arbetat med sina UF-företag och ser fram emot SM för Sayora. Samtidigt arbetar skolan vidare med att bygga än bättre förutsättningar för UF-företagande framåt.


- Vi kommer att fortsätta jobba vidare i samma positiva anda och fler elever kommer få möjlighet att driva UF. Vi kommer också att göra UF obligatoriskt på ytterligare ett program, avslöjar rektor Emilia Jirle.


Håll utkik i våra sociala medier där elever från Gymnasieskolan Knut Hahn kommer att dela med sig av erfarenheter av sitt UF-företagande.

Ung Företag