Artikeln publicerades 18 februari 2021

Delvis fjärrundervisning
1 februari – 1 april

Efter sportlovet kör vi vidare med en årskurs på plats och två på distans. Vecka 9 tar vi in årskurs 3. Vecka 10 tar vi in årskurs 1. Preliminärt tar vi in årskurs 2 vecka 11. Ändringar kan ske med kort varsel efter kommunens möte med regionala smittskyddet, men vi utgår från folkhälsomyndighetens rekommendation.

För elever på Introduktionsprogrammen samt Vård- och omsorgsprogrammet gäller nedanstående tillsvidare:

Vård- och omsorgsprogrammet fortsatt distans heltid v. 9-13

C-1 i skolan heltid v.9-13

A
B1
B2
Vecka 9, 11 och 13 i skolan
Vecka 10, och 12 distans

C-2
C-3
C-3/2
Vecka 9, 11 och 13 distans
Vecka 10 och 12 i skolan

 

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Utifrån det nuvarande epidemiologiska läget avseende covid-19 bör gymnasieskolor rekommenderas att driva distans- eller fjärrundervisning ytterligare en tid, till att börja med till och med den 1 april 2021. Rekommendationen bör förses med samma undantag som den nu gällande rekommendationen, avseende vissa elevgrupper och moment. Elever på introduktionsprogrammen och elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning omfattas fortsatt inte av rekommendationen utan bör som regel erbjudas närundervisning.

För att ändå gradvis börja återgå till närundervisning även för övriga elever villkorar Folkhälsomyndigheten rekommendationen med att varje elev bör ha minst 20 % närundervisning från och med den 25 januari. Det innebär att maximalt 80 % av den totala undervisningen för dessa elever bör ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Huvudmannen bör planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna.

Om det epidemiologiska läget utvecklas positivt under våren bör huvudmännen steg för steg kunna släppa tillbaka en ytterligare större andel elever till närundervisning. Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget dock inte att det är möjligt att helt återgå till 100 % närundervisning under den tid rekommendationen gäller. Rekommendationen villkoras därför också med att minst 20 % av undervisning bör utgöras av fjärr- eller distansundervisning till och med den 1 april 2021.