Artikeln publicerades 29 januari 2021

Elevernas skollunch

Krisledningsnämnden har nu tagit beslut om att elever som har fjärr-/distansundervisning får möjlighet, precis som tidigare, att hämta ut mat hos godkända restauranger. Elever som har närundervisning äter i skolans restaurang. De elever som frångår detta och hämtar lunch på en annan restaurang på stan när de har närundervisning kommer att faktureras lunchkostnaden.