Artikeln publicerades 1 september 2020

ID-brickor

Från och med onsdag den 2 september återgår vi till vår rutin med stängda entrédörrar och samtliga elever och personal ska använda sin ID-bricka för att komma in i skolan. ID-brickan ska sitta väl synligt, hela dagen, samt vara i sin hållare med porträttet utåt. Vid matsalens entré ska eleven visa upp sin ID-bricka för skolpersonal.

Alla elever på Gymnasieskolan Knut Hahn får en kostnadsfri ID-bricka. Om du har glömt kortet får du bära en markör. Markören får bäras i max 3 dagar. Efter 3 dagar måste en ny ID-bricka kvitteras ut till en kostnad av 50:-, som swishas till ett konto i skolans cafeteria.

Syftet med skollegitimationer för elever och personal vid Gymnasieskolan Knut Hahn är behovet av att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan. Gymnasieskolan Knut Hahn vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med Skollagen (2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen 1977:1160). Vår skola är ingen allmän plats som innebär att obehöriga personer, utan giltigt ärende till skolan, inte får uppehålla sig i våra lokaler.

Passerkort