Artikeln publicerades 17 juni 2020

Behöver du ta kontakt med oss?

Under sommaren har vi delat upp ansvaret mellan våra rektorer. Klicka på nyheten för att se vem som jouren om du behöver kontakta oss. Trevlig sommar!

Vecka 28 Emilia Jirle
emilia.jirle@ronneby.se
0457-61 83 64

Vecka 29 Ulf Nilsson
ulf.nilsson@ronneby.se
0457-61 84 09

Vecka 30 Anna Isaksson
anna.isaksson@ronneby.se
0457-61 83 71

Vecka 31 Magnus Magnusson
magnus.magnusson@ronneby.se
0457-61 83 91

Ronneby kommun växel: 0457-61 80 00

Sommar