Artikeln publicerades 6 februari 2020

Temavecka på IM

Vecka 9 är fylld med intressanta och tankeväckande föreläsningar om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter från bland annat Polisen, Kriminalvården, Kvinnojouren och Ungdomsmottagningen.

Det blir även reflektionstid, gruppdiskussioner och gemensam examination.

Temavecka