Artikeln publicerades 13 mars 2019

Tema Norden

Den 23 mars är det Nordens Dag och vi uppmärksammar detta med att ha en hel vecka med "Tema Norden" under vecka 12. Föreningen Norden firar dessutom 100 år i år och som medlemsskola vill vi uppmärksamma detta på olika sätt.

Vi kommer att servera olika typer av mat/mat-tillbehör från Danmark, Finland, Island, Norge respektive Sverige i veckans matsedel.

Alla lärare uppmanas att ta upp någon aspekt på Norden i undervisningen under veckan.

Lärarna i svenska arbetar med Nordiska språk/litteratur före temaveckan och för några grupper resulterar detta i material till en utställning som presenteras i foajén.

Vi hoppas på en givande vecka tillsammans!

Tema Norden