Artikeln publicerades 19 september 2018

Juniorambassadörer

Gymnasieskolan Knut Hahn är en av 25 högstadie- och gymnasieskolor i Sverige som valts ut till Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram 2018! Tillsammans med omkring 1 000 andra skolor från hela Europa ska vår skola vara med och öka delaktigheten i, och kunskapen om, EU bland lärare och elever.     

Syftet med programmet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar, genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet om Europaparlamentet. Eleverna kommer att bli medvetna om sina handlingsmöjligheter och bland annat förstå vikten av att rösta i valet till Europaparlamentet 2019.

Programmet lanserades år 2017.

Juniorambassadörer

Juniorambassadörerna kommer från klasserna SA16 Sam och SA17 Sam, några ambassadörer saknas vid fototillfället.