Artikeln publicerades 16 juni 2017

Ökad digital kompetens

Just nu lanserar lärarna på Teknikprogrammet ett mycket intressant EU-projekt. The Make.Learn.Share.Europe (MLSE) project är ett projekt för att utveckla digitala färdigheter eller digitalt görande, bland unga människor i hela Europa, i syfte att bistå med lärande och på sikt företagsutveckling. Projektet kommer att pågå under 36 månader från november 2015 till oktober 2018. Läs mer här!

Make, learn and share – internationellt makersamarbete för ökad digital kompetens

Den digitala publikationen Horisonten har dokumenterat skolans projekt.

Text: Annica Andersson.

Ronneby är inte bara en i mängden av Sveriges alla vackra städer, det är också den äldsta staden i Blekinge med en djupt dramatisk historia. Den var dansk under en längre period än den varit svensk och utsattes för vad som kallats Nordens värsta blodbad, när svenskarna invaderade med Erik den XIV i spetsen. Stadens Ronneby är inte bara en i mängden av Sveriges alla vackra städer, det är också den äldsta staden i Blekinge med en djupt dramatisk historia. Den var dansk under en längre period än den varit svensk och utsattes för vad som kallats Nordens värsta blodbad, när svenskarna invaderade med Erik den XIV i spetsen.

Stadens ställning som handelscentrum var under många århundraden stark. Redan under 1700-talet började de första industrierna spira. Kockums Emaljerverk, Kockums Jernverk, Djupafors pappersbruk med flera gjorde Ronneby till en viktig industristad.

Vad har då detta med digitalisering och skolutveckling att göra. Jo, för att lära om samtid och framtid vet vi att det i många fall är klokt att faktiskt blicka tillbaka och titta på vad historien har att berätta. Det är sannolikt ingen slump att att gymnasieskolan Knut Hahn och teknikprogrammet ligger i framkant i allt de gör. Och att pedagogerna på teknikprogrammet har ett enormt driv och en fantastisk blick för vad nästa utvecklingsområde blir. Drivkraften och framåtandan verkar helt enkelt prägla staden och dess invånare, generation efter generation. Kanske är det något i vattnet…

När vi möter pedagogerna på teknikprogrammet förstår vi varför. De tänker stort. Mycket större än att hålla sig inom teknikprogrammet på Knut Hahn och inom Ronnebys gränser. De följer inte bara med, de hoppar på det globala tåget och de ligger många gånger i framkant där de leder utvecklingen och drar i visslan!

Just nu lanserar de på teknikprogrammet ett mycket intressant EU-projekt. The Make.Learn.Share. Europe (MLSE) project är ett projekt för att utveckla digitala färdigheter eller digitalt görande, bland unga människor i hela Europa, i syfte att bistå med lärande och på sikt företagsutveckling. Det står klart att skolan som samhällsinstitution och antalet lärare med tillräcklig digital mognad inte på egen hand kan möta det behov av kompetensutveckling som företagen behöver. Projektet är ett initiativ där ungdomarna kommer att lära sig digitala färdigheter för att på sikt förmedla sina kunskaper till andra barn och ungdomar. 20-åriga universitetsstuderande kommer att lära 15-åriga gymnasister som i sin tur kommer att undervisa 10-åriga grundskoleelever och så vidare.

– De blir digitala ambassadörer som tillsammans, på en internationell arena, hittar lösningar för innehåll och form kring programmering och digitalt skapande. Ute i Europa är de digitala labben eller maker space mer utvecklade än här. De har kommit längre i utformandet och genomförandet. Tanken med Make, learn, share är att ungdomarna kommer att arbeta i just den ordningen och parallellt fylla en kunskapsbank så att likadana strategier och metoder kan startas var som helst med det material som utvecklas och förnyas under projekttiden. Vi har precis börjat sätta ramarna för allt och ungdomarna från Gijon i Spanien,Rom i Italien, Sheffield i Storbritannien, Riga i Lettland och våra elever här i Ronneby kommer att gå en tredagars utbildning där de lär sig Raspberry Pi, vilken är tekniken de tar avstamp ur för att sedan skapa ett upplägg och börja lära ut till andra elever, berättar Liselott Lilja, gymnasielärare och projektansvarig på Knut Hahn i Ronneby.

Projektet främjar det fria flödet av information, kompetensutveckling och bygger på och nyttjar den fysiska och intellektuella infrastruktur som finns tillgänglig från tidigare europeiskt finansierade program. Projektet backas upp på olika sätt av lokala företag med bas i den digitala sektorn samt kommuner. Ambitionen är att skapa en storskalig studentambassadörförening, bestående av främst 14-16-åringar vilka kommer att köra utbildning för andra i skolor eller lokala sammanhang. Utbildning som kan komma att omfatta sådana saker som programmering, appskapande, 3D-animering och som vi nämnde tidigare, Raspberry Pi-utveckling. Läromedel som är anslutna till dessa sessioner kommer att vara öppet tillgängliga och kommer att utgöra en blandning av digitalt videoinnehåll, skriftlig instruktion och peer-to-peer-stöd. Dessa aktiviteter kommer att kallas ”Open School Units”.

– Fördelarna med den här typen av internationell makerrörelse är ju många, för våra elever lägger det utöver nya kunskaper och färdigheter, grunden till ett internationellt kontaktnätverk. Genom att vara en del i ett så viktigt och nödvändigt arbete där vi inte hinner vänta på på reformer som tar lång tid att genomföra, växer eleverna både som individer och grupp. Vi ser redan att självförtroendet ökar och att det finns en glädje i att få hjälpa andra med något som har stor betydelse för samhällets utveckling. För oss lärare känns det verkligen fantastisk spännande! Det är klart att det tar tid, men det vägs upp av vår möjlighet till internationella utbyten, spännande kompetensutveckling och glädjen över att bidra till att eleverna stärks i sina roller och kunskaper. Eftersom det är ett KA3 projekt innebär det policy reforms. Det kan alltså förändra i grunden och kan bli hur fränt som helst avslutar Fredrik Johansson, förstelärare på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby.

Projektet kommer att pågå under 36 månader från november 2015 till oktober 2018.

image1