Tekniker och Vaktmästare

Jesper Rehn
IKT-pedagog

Mob. 0721-72 85 49
jesper.rehn@ronneby.se

Jimmy Mattsson

Jimmy Mattsson
Tekniker

Tel. 0457-61 83 75
Mob. 0733-17 03 05
jimmy.mattsson@ronneby.se

Mathias Nilsson
Tekniker, Handledare E-sport

Tel. 0457-61 83 05
Mob. 0766-48 91 43
mathias.nilsson@ronneby.se

Mohamad Albatrulsi

Mohamad Altrabulsi
Tekniksupport

Tel. 0457-61 74 33
Mob. 0721-72 89 71
mohamad.altrabulsi@ronneby.se

Tommy Axelsson
Vaktmästare

Mob. 0733-17 02 67
tommy.axelsson@ronneby.se