Handels- och administrationsprogrammet

Björn Brorsson

Björn Brorsson
Lärare och programsamordnare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
bjorn.brorsson@ronneby.se

Björn Brorsson

Niklas Holmkvist
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
niklas.holmkvist@ronneby.se

Ilir Berisha

Sofia Wahlgren
Lärare i engelska på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
sofia.wahlgren@ronneby.se

Åsa Direnius

Katarina Von Seth
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
katarina.vonseth@ronneby.se

Åsa Direnius

Robert Bondesson
Mentor för Samhällvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet och Handels- och administrationsprogrammet


Tel. 0457-61 75 77
robert.bondesson@ronneby.se

Martin Malmros

Fredrik Ahlzén
Matematiklärare

Tel. 0457-61 87 86
fredrik.ahlzen@ronneby.se