Handels- och administrationsprogrammet

Åsa Direnius

Åsa Direnius
Lärare i engelska och på Handels- och administrationsprogrammet.
Programsamordnare på Handels- och administrationsprogrammet.

Tel. 0457-61 87 86
asa.direnius@ronneby.se

Björn Brorsson

Björn Brorsson
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
bjorn.brorsson@ronneby.se

Lisbeth Johansson

Lisbeth Johansson
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet.
Kontaktperson för Ung Företagsamhet (UF)

Tel. 0457-61 87 86
lisbeth.johansson@ronneby.se

Ilir Berisha

Ilir Berisha
Lärare i matematik

Tel. 0457-61 87 86
ilir.berisha@ronneby.se

Tjänstledig.

Åsa Direnius

Emma Berg
Mentor på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 79 45
emma.berg@ronneby.se

Björn Brorsson

Linda Friberg
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
linda.friberg@ronneby.se