Handels- och administrationsprogrammet

Björn Brorsson

Björn Brorsson
Lärare och programansvarig på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
bjorn.brorsson@ronneby.se

Lisbeth Johansson

Lisbeth Johansson
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet.
Kontaktperson för Ung Företagsamhet (UF)

Tel. 0457-61 87 86
lisbeth.johansson@ronneby.se

Tjänstledig.

Ilir Berisha

Ilir Berisha
Lärare i matematik

Tel. 0457-61 87 86
ilir.berisha@ronneby.se

Åsa Direnius

Åsa Direnius
Lärare i engelska

Tel. 0457-61 87 86
asa.direnius@ronneby.se

Åsa Direnius

Emma Berg
Mentor på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 79 45
emma.berg@ronneby.se

Åsa Direnius

Malin Larsson
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
malin.larsson1@ronneby.se

Björn Brorsson

Linda Friberg
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
linda.friberg@ronneby.se