Handels- och administrationsprogrammet

Ilir Berisha

Sofia Wahlgren
Lärare i engelska på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
sofia.wahlgren@edu.ronneby.se

Åsa Direnius

Katarina Von Seth
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
katarina.vonseth@edu.ronneby.se

Martin Malmros

Fredrik Ahlzén
Lärare i matematik

Tel. 0457-61 87 86
fredrik.ahlzen@edu.ronneby.se

Björn Brorsson

Peter Mattsson
Lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 87 86
peter.mattsson@edu.ronneby.se

Sara Oskarsson

Linda Hasselberg
Mentor för Handels- och administrationsprogrammet, Introduktionsprogrammen, Samhällvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Tel. 0457- 61 75 82
linda.hasselberg@edu.ronneby.se

Nanna Leinonen

Tittie Österström
Studie- och yrkesvägledare

Mentor för Handels- och administrationsprogrammet.

Tel. 0457-61 83 92
tittie.osterstrom@edu.ronneby.se