Elevhälsovård

Anders Bizzozero

Sara Sandin
Skolsköterska för nationella program 

Tel. 0457-61 83 68
sara.sandin@ronneby.se

Öppen mottagning måndag-fredag mellan kl. 11.00-12.00.

Anders Bizzozero

Anders Bizzozero
Skolsköterska för IM, Flygteknikutbildningen, Naturbruksgymnasiet och Crea Diem

Tel. 0457-61 88 26
anders.bizzozero@ronneby.se

Sjukskriven.

Anders Bizzozero

Tobias Sandin
Kurator 

Tel. 0457-61 84 35
tobias.sandin@ronneby.se

Kurator på de nationella programmen.

Nanna Leinonen

Nanna Leinonen
Kurator

Tel. 0457-61 82 71
Mob. 0721-72 83 74
nanna.leinonen@ronneby.se

Kurator på Introduktionsprogrammen, samordnare för Elevhälsan.