Elevhälsovård

Anders Bizzozero

Tobias Sandin
Kurator 

Tel. 0457-61 84 35
tobias.sandin@ronneby.se

Kurator på de nationella programmen.

Nanna Leinonen

Nanna Leinonen
Kurator

Tel. 0457-61 82 71
Mob. 0721-72 83 74
nanna.leinonen@ronneby.se

Kurator på Introduktionsprogrammen, samordnare för Elevhälsan.

Anders Bizzozero

Marie Folbert
Skolsköterska 

Tel. 0457-61 88 26
marie.folbert@ronneby.se

Öppen mottagning måndag-fredag mellan kl. 10.45-11.45.