Crea Diem, Särvux

Lena Henriksson Ågren

Lena Henriksson Ågren
Lärare på Crea Diem och Särvux

Tel. 0457-61 84 21
lena.henrikssonagren@ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Annelie Berggren
Lärare på Särvux

Tel. 0766-48 91 83
annelie.berggren@ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Kristina Westling
Lärare på Crea Diem

kristina.westling@ronneby.se

Niklas Söderberg

Jessica Pettersson
Lärare på Crea Diem

jessica.pettersson@ronneby.se

Vivi Östergren

Vivi Östergren
Lärare på IM och Crea Diem

Tel. 0457-61 83 79
vivi.ostergren@ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Anna De Limoné
Personalresurs på Crea Diem

anna.delimone1@ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Jacob Fridhagen
Personalresurs på Crea Diem

Tel. 0457-61 84 21
jacob.fridhagen@ronneby.se