Sjukanmälan

BA15


  • Du sjukanmäler dig till tel: 0515-869 53, ring före kl. 10.00.
  • Om du går på IM och inte har fullständigt personnummer gör du sjukanmälan på sjukanmalanIM@edu.ronneby.se eller ring 0457-61 83 69.
  • Går du på IM och har fullständigt personnummer görs sjukanmälan till 0515-869 53.
  • Sjukanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny anmälan måste göras varje dag.
  • Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.

Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din mentor (det går bra att maila) för att frånvaron ska registreras för samma dag.

När det gäller planerad frånvaro tar du kontakt med din mentor i god tid.

Vid all frånvaro skickas ett sms ut till vårdnadshavaren med information om anledning för frånvaro som t.ex. anmäld eller oanmäld och tid för frånvaro.

Krya på dig!